Ons team

Basisschool De Fuut heeft een enthousiast team, dat bestaat uit een directeur, leerkrachten, onderwijsassistent, een intern begeleider, vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muzikale vorming, een administratief medewerkster en een conciërge.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad, coördineren het taal- of rekenonderwijs of zijn verantwoordelijk voor ICT en nemen deel aan diverse overlegstructuren. De extra taken voor het personeel zijn vastgelegd in het taakbeleid dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor muziek (vanuit de muziekschool Waterland) en gym voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8. 

De intern begeleider heeft als taak de ondersteuning voor de leerlingen te coördineren en leerkrachten te begeleiden. Voor de ondersteunende taken is er een administratrice en een conciërge. De directeur geeft leiding aan het geheel.
 
juf Laura Leerkracht groep 3/4
School contactpersoon
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.
juf Marjolijn
Leerkracht groep 3/4
Aanwezig op woensdag en donderdag.
juf Marloes
Leerkracht groep 1/2
Lid van de ouderraad
Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. juf AstridLeerkracht groep 1/2
Lid van de ouderraadAanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag. juf IreenLeerkracht groep 5/6
Cultuur coördinator
Lid van de medezeggenschapsraadAanwezig op maandag t/m donderdag.
juf Claire
Leerkracht groep 5/6
 
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
 meester Dean 
Leerkracht groep 7/8
Aanwezig op maandag t/m vrijdag. meester StephanLeerkracht groep 5/6
Leerkracht groep 7/8
iCoach
Voorzitter van de medezeggenschapsraadAanwezig op woensdag en vrijdag in groep 5/6.
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag in groep 7/8.  
  juf Rosaria Leerkracht
Taal coördinator
 
juf Daphne Onderwijs assistent. Aanwezig op woensdag t/m vrijdag.
 


meester Mohammad 

 Gymnastiek docent
 Aanwezig op maandag en woensdag ochtend.
 
  juf Wenda Intern begeleider
Rekencoördinator
Anti-pest coördinator
Remedial Teacher
Aanwezig op maandag en dinsdag. 
Hans Conciërge  Aanwezig op maandag t/m woensdag. 
  Nathalie Conciërge  
 


CarolineAdministratief medewerkerWisselend aanwezig op maandag of donderdag.  
meester Remco
Directeur
Wisselend aanwezig op maandag en dinsdag of woensdag en donderdag.  

Ouders aan het woord

"Het is een kleinschalig school, waar iedereen elkaar kent."

"Dat geeft een goed gevoel. Mijn kind heeft een fijne leerkracht die mijn kind goed ziet. Hij heeft het naar zijn zin op school en is de afgelopen 8 jaar alle dagen met plezier naar school gegaan."