Oudercommunicatie

Ouders op de Fuut worden geïnformeerd door middels ouder-kindgesprekken, rapporten, informatie via de nieuwsbrief en Ouderportaal.

Aan het begin van het schooljaar vinden de start ouder/kindgesprekken plaats. Tijdens deze
gesprekken wordt besproken wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen
ontwikkelen. Na de gesprekken wordt er een inloopweek gehouden.

U kunt elke ochtend tot 9 uur inlopen om het onderwijs in de groep van uw kind te beleven. Uw kind kan u dan ook één en ander over het reilen en zeilen in de groep vertellen.

Na het eerste rapport in februari/maart krijgt u een uitnodiging voor een ouder/kind gesprek. Groep 7 heeft dan tevens zijn voorlopige adviesgesprekken. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Aan het eind van het schooljaar vinden de gesprekken op uitnodiging plaats. De definitieve adviesgesprekken van groep 8 vinden in januari plaats.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind drie dingen goed aan de school."

"1. Je ziet goed met welke doelen je bezig bent 2. Het is kleurrijk 3. Leuk dat je veel dingen doet met verven en dat soort dingen."