Waarom kiezen voor De Fuut

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van obs De Fuut op een rijtje gezet:
  • Wij zijn een laagdrempelige school met kleine klassen. Iedereen binnen de school kent elkaar. Door de korte communicatielijnen spreken we elkaar gemakkelijk aan.
  • De sfeer op school is prettig, veilig en respectvol. Er zijn duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan en daar houden we ons aan.
  • Wij bieden eigentijds onderwijs vol avontuur. Leerlingen hebben zelf de regie over hun eigen leerproces. Met ondersteuning van de leerkracht bepalen leerlingen hun eigen leerdoelen die passen bij hun eigen belevingswereld, talenten en leerstijl. Zo komen ze tot goede leerresultaten en gaan ze met lef en open vizier hun toekomst tegemoet.
  • De dag start en eindigt in een eigen vaste groep, met dezelfde leerlingen en leerkracht. Daarnaast organiseren we samen met leerlingen, ouders en partners groepsdoorbrekende en schooloverstijgende activiteiten.
  • Naast leren is er voldoende ruimte om (buiten) te spelen en te bewegen, creatief te zijn of om even stil te staan.
  • Onze vakbekwame leerkrachten hebben oog voor ieder kind, Als er zorg is over een leerling kijken we samen met de leerling en ouders welke ondersteuning we daarvoor kunnen bieden.
  • We zijn benieuwd hoe we kennis en ervaringen van ouders kunnen inzetten in ons onderwijsaanbod. We nodigen ouders van harte uit om op verschillende manieren een bijdrage te leveren aan de inhoud van ons onderwijs.
  • We hebben een continu rooster [schooltijden]. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en beschikken we over meer effectieve leertijd. 
  • Met ons vernieuwde schoolgebouw en schoolplein (eind 2018) dagen we kinderen dagelijks uit om letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn. Niet alleen tijdens de gymlessen, maar gedurende de gehele schooldag; voor, tijdens, tussen en na de lessen.

Ouders aan het woord

"Het is een kleinschalig school, waar iedereen elkaar kent."

"Dat geeft een goed gevoel. Mijn kind heeft een fijne leerkracht die mijn kind goed ziet. Hij heeft het naar zijn zin op school en is de afgelopen 8 jaar alle dagen met plezier naar school gegaan."