Vertrouwen

Dat wat we afspreken, doen we ook.
We hebben vertrouwen in en naar elkaar, van en met allen betrokkenen binnen de school. Ouders, leerlingen, leerkrachten, ander personeel, buurtbewoners en instellingen waar de school mee te maken heeft. Dat wat we afspreken, doen we ook. Niemand hoeft zichzelf te bewijzen tegenover de ander. Er is een professionaliteit waarbij iedereen op elkaar kan bouwen en elkaar de vrijheid kan geven zich verder te ontwikkelen. Leerlingen en leerkrachten hebben hun eigen leerdoelen en  krijgen het vertrouwen dat ze die gaan behalen. De basis is een sterke connectie tussen de leerlingen en de leerkracht, waarbij de leerling en het vertrouwen van/in zijn leerkracht centraal staat. Ouders krijgen zo vertrouwen dat het beste uit hun kind wordt gehaald

Ouders aan het woord

"Het is een kleinschalig school, waar iedereen elkaar kent."

"Dat geeft een goed gevoel. Mijn kind heeft een fijne leerkracht die mijn kind goed ziet. Hij heeft het naar zijn zin op school en is de afgelopen 8 jaar alle dagen met plezier naar school gegaan."