Vertrouwen

Dat wat we afspreken, doen we ook.
We hebben vertrouwen in en naar elkaar, van en met allen betrokkenen binnen de school. Ouders, leerlingen, leerkrachten, ander personeel, buurtbewoners en instellingen waar de school mee te maken heeft. Dat wat we afspreken, doen we ook. Niemand hoeft zichzelf te bewijzen tegenover de ander. Er is een professionaliteit waarbij iedereen op elkaar kan bouwen en elkaar de vrijheid kan geven zich verder te ontwikkelen. Leerlingen en leerkrachten hebben hun eigen leerdoelen en  krijgen het vertrouwen dat ze die gaan behalen. De basis is een sterke connectie tussen de leerlingen en de leerkracht, waarbij de leerling en het vertrouwen van/in zijn leerkracht centraal staat. Ouders krijgen zo vertrouwen dat het beste uit hun kind wordt gehaald

Ouders aan het woord

"Er is veel klasoverstijgende samenwerking met uitdagende en originele thema's."

"Kinderen worden erg betrokken bij hun eigen leerdoelen en voortgang. De school neemt het serieus als kinderen een probleem met een vak hebben en de lieve juffen bieden dan goede ondersteuning."